Sunday, June 28, 2015

Perumal kovil sri periyazwar utsavam day3Thanks to Kesavabashyam swami for the photos

Kanchi Sri Varadar Aani Garudan - PArathathva Nirnayam

Sri Perarulalan Sri Perundevi Thayar Thiruvadigale Saranam

Srimathe Ramanujaya Nama:
Srimath varavaramunaye Nama:
Sri Srinivasa Mahagurave NAma:

Kanchi Sri Perarulalan Aani Garudan - Parathathva Nirnayam

Sri Azwar Emperumanar Jeer Thiruvadigale Saranamஸ்ரீ ஒப்பிலியப்பன் கோயில்...பெரியாழ்வார் திரு நக்ஷத்திரம்

Oppiliappan koil, Periyalwar thirunakshatiram

photos by Vijayaraghavan ke


Some of the great photos from Ahobilam, nija roopa darsanam of lord prahaladhavaradan.

Photos shared by Ahobilam facebook page
For more updates please visit facebook page

Saturday, June 27, 2015

Periyazhwar: Tirupati


Photo courtesy : Perumal pics facebook page.

Worayur kamalavalli thayar vasandha utsavam day 7sathumurai

Photos by Kishore Srinivasan.Wednesday, June 10, 2015

H.H. Shri Yadugiri Yatiraja Ramanuja Narayana Jeeyar Swamiji of Shri Yadugiri Mutt- Melkote, visited Mantralayam.

Thanks to http://www.raghavendramutt.org/ for the photos. Visit the rayar mutt website for more photos.