Tuesday, April 30, 2013

Namperumal Viruppan thirunal -chithirai utsavam

Day 1

day 2 evening { karpagaviruksha vahanam }

day 3 morning { simha vahanam }


day 3 evening { yali vahanam }
day 4 evening { garuda vahanam }


Thanks to Rengarajan  Ravi for sharing the photos.

Thirukudandai Chittirai Bramhotsavam photos 3

Thanks to sundara krishnan swami for sharing the photos.

Friday, April 26, 2013

Thirukudandai Chittirai Bramhotsavam photos 2

Thanks to Sundara Krishnan swami for sharing the photos

Wednesday, April 24, 2013

Thirukudandai Chittirai Bramhotsavam

Thanks to Sundara Krishnan swami for sharing the photos.

Monday, April 22, 2013

Shri Swethavarahaswamy Temple, Mysore Palace Premises, Brahmothsavam Invitation-2013


Thanks to Narayana Bharadwaj for sharing the Invitation

Wednesday, April 17, 2013

THIRUNAKSHATHRA MAHOTHSAVAMS AT SRI PARAKALA MATAM MAY-2013
1.) 02.05.2013 : Shravana Nakshathra : Thirumanjanam to Sri Lakshmi Hayavadana , Shathumurai - Theertha Prasadam

2.) 05.05.2013 : : Purvabhadra Nakshathra : Srimadh Varada Ramanuja Swami Thirunakshatra.

3.) 06.05.2013 : Uttharabhadra Nakshatra : Sri Sudarshana homa, Sri Purusha Sukta Homa, Sri Suktha Homa.

4.) 07.05.2013 : REVATHI Nakshatra : SRI VARAHA JAYANTHI - SRI LAKSHMI HAYAVADANA PADUKA SEVAKA SRIMADH ABHINAVA VAGISHA BRAHMATANTRA SWATANTRA PARAKALA SWAMI (PRESENT JIYAR)THIRUNAKSHATRAM.

Aftenoon : Sri Sudarshana Homa Purnahuthi, Shathumurai- theertha prasada.
Evening : On the Occasion of SRI VARAHA JAYANTHI, Sri Shwetha Varaha Swami uthsavar from Mysore Palace
is brought to Sri Matam for Thiruvaradhana and Pattabhishekam

5.) 12.05.2013 : Rohini Nakshatra : Sri Ramanuja Brahmatantra Swatantra Parakala Swami (25th Jiyar)Thirunakshatra.

6.) 14.05.2013 : Aardra Nakshathra ( Thiruvadirai) : Sri Bhagavadh Ramanuja and Sri Maha Parakala Swami(21stJiyar) Thirunakshatrams.
Morning: Thirumanjanam to Sri Lakshmi Hayavadana - Sri Sita Rama Lakshmana Bharatha Shathrugna - Sri Ramanuja - Sri MahaParakala swami - Theertha - Prasada

*There will be Veda and Prabhanda Parayanams Everyday from 02.05.2013 ( Shravana Nakshatra) to 14.05.2013. Sri Purusha Sukta, Sri Suktha, Sri Sudarshana, Sri Lakshmi Hayagriva Homams will be performed.
Devotees are requested to attend the thirnakshatra mahothsavams and be part of the great occasion.

ADDRESS :

Sri Brahmatantra Swatantra Parakala Swamy Mutt

Krishna Vilas Road, Near Jagan Mohana Palace

Mysore - 570 024 Ofice: 0821 2422536

daasan,

Sripuram Srikanth.

(P.S : Information courtesy : Sri Sudarshan Srinivasan)