Friday, September 19, 2014

Thirukoodal sri koodal alagar Uriyadi utsavam

Sri krishnan and vyuga sundararajaperumal

Thanks to Sri Koodal alagar srirnivasan for the photos.
Thursday, September 18, 2014

Mamallapuram sri Sthalasayana perumal uriyadi uthsavam

Thanks to Gopalakrishanan Bhattar for the photos.

Sri Jayanthi - Krishna Purappadu on 17 Sep 2014

Thanks to Kanakaraj Kumar for the photos.
Parthasarathy purappadu on Sri Jayanthi on 17 Sep 2014

Thanks to Kanakaraj Kumar for the photos.

Sri Oppiliappan srijayanthi uriyadi utsavam

Thanks to Vijayaraghavan Ke for the photos.
Tuesday, September 16, 2014

SRI JAYANTHI @ Thiruvanjikkalam

Thanks to Sondar Rj for the photos.


Monday, September 15, 2014

Thirumaliruncholai Sri kallazhagar Avani pavithrotsavam 108 kalasa snapana thirumanjanam

Thanks to Sri Koodal Alagar Srinivasan for the photos.


Panchakavyam,Ghee,Honey


Milk,Curd,Sandal. Archadai,,thiraviyapodi..


 Mooligai podi ..... Pushpabishekam Mooligai kasayam abisekam.. Thirumaliruncholai alagar thirumanjanam... hills pachilai abisekam.. Manjal podi..Mooligai podi..
 Fruits abisekam.. Santhanam and thiruvarathanam..