Monday, July 29, 2013

Srimadh Parakala Jiyar Chathurmasya Sankalpam
Sri Karyam Swami Dr.A.S. Venkatanathan Swami


Photos
courtesy: Sri Sridhar M .T