Tuesday, January 29, 2013

Sri Ramanujar Guru Pushyam Uthsavam

Sri Yathirajanatha Valli Thayar Sametha Sri Adhi Kesava Perumal, Swamy Ramanujar Thiruvadigale Saranam

Srimathe Ramanujaya Nama :
Srimath Varavaramunaye Nama :

Guru Pushya Uthsavam - Day2 Evening Yanai Vahanam

Dasan

Photos shared by Kesavabhasyam Vn Swami.


 

1 comments:

Post a Comment