Wednesday, January 9, 2013

Perumal Kovil Sri Nammalwar Thiruvadi Thozal Uthsavam

Perumal Kovil Sri Nammalwar Thiruvadi Thozal Uthsavam


Sri Perundevi Thayar Samethi Sri Perarulalan Thiruvadigale Saranam

Srimathe Ramanujaya Nama :
Srimath Varavaramunaye Nama :

Perumal Kovil Azwar Thiruvadi Thozuthal Uthsavam - Irapathu Satrumurai

Photo Courtesy Sri Mamballam Raman Swamy, Sri Nallappa Bharathwaj swamy and Kesavabashyam VnSri Ramanujar

Sri Vedanthachar & Sri Manavala Mamunigal(From Right to left) Sri Thondaradipodi Azwar, Sri Thirupanazwar , Sri Kaliyan
Sri Periyazwar


Sri Poigaiyar, Boothathar, Peyalwar

Sri Nammalwar

Sri Thirumazhi Azwar, Sri Kulasekara Azwar
 


Sri Ethirajan


Sri ThirukachinambigalSri Koorathazwan
Sri Azwar Acharya Sannathikku Ezundarulal 


Sri Manavala Mamunigal

Sri Alavandar
 Sri Vedanthachar

0 comments:

Post a Comment