Tuesday, January 8, 2013

Parameshwara Vinnagaram - Nammalwar Thiruvadi Thozhuthal Uthsavam

Sri vaikunthavalli Thayar Sametha Sri Vaikuntha Perumal Thiruvadigale Saranam

Srimathe Ramanujaya Nama :
Srimath Varavaramuneye Nama :

Sri Nammalwar Thiruvadi Thozhuthal Uthsavam 

Thanks to Sri Venkat Kannan swamy/Kesavahashyam Vn swamy for sharing the photos.

0 comments:

Post a Comment