Saturday, March 22, 2014

Melkote Vairamudi Bramhothsavam 2014 - Teppotsavam and dolotsavam (Unjal)
Teppam


Dolotsavam (unjal)


Kudurai vahanam
Ramanujar at dolotsavam (unjal)

Thanks to Narasimhapriyan Nachi for sharing the photos.

0 comments:

Post a Comment